Vilka skatteregler gäller på Malta & utomlands?

Mellan i stort sett alla länder finns avtal och regler kring hur personer som flyttar, eller har flyttat, ska beskattas. Det finns regler inom EU, dubbelbeskattningsavtal osv. Nedan följer en kort översikt för att ge en grundläggande bild över vad som gäller för dig!

Hur du beskattas beror på hur länge du stannar i utlandet

För att få en överblicksbild över hur det i praktiken fungerar har vi kort sammanfattat vad som gäller för löneinkomster i utlandet. Av Skatteverket framgår följande, beroende på hur länge du stannar i landet i fråga.

Som alltid finns det undantag, och vi poängterar att vi i denna artikel inte lämnar några skattemässiga råd utan hänvisar alltid till Skatteverket.

Stannar du i utlandet i mindre än 6 månader?

Då ska du fortsätta att betala skatt i Sverige, precis som vanligt. Skulle du av någon anledning även behöva betala skatt i utlandet, så får du vanligen göra avdrag för denna i din svenska deklaration.

Förenklat räkneexempel:

Du jobbar i utlandet 5 månader, och tjänar 100 000kr. Den svenska skattesatsen som gäller för dig är 30%.

100 000kr x 30% = 30 000 i skatt ska redovisas och betalas in till Skatteverket, vid din nästa deklaration.

Har du under samma tid, betalt utländsk skatt för avseende samma inkomst ska du ha rätt att kunna göra avdrag för denna. Säg att du erlagt 20 000kr i utländsk skatt gäller följande:

Du ska ta upp hela inkomsten i din Svenska deklaration (100 000kr), därefter får du göra avdrag för den erlagda skatten utomlands (-20 000kr), som du har underlag i form av kvitton osv på. Den svenska skatten minskas då från 30 000kr till 10 000kr, som ska betalas in till det svenska skatteverket. Dock är det sällan man flyttar ner till ex. Malta och stannar kortare än 6 månader, varför du förmodligen ska läsa vidare.

Stannar du längre än 6 månader? Då gäller den s.k. ”sexmånadersregeln”!

I detta fall kan du bli befriad från svensk skatt, givet att du betalar skatt i utlandet (vanligast). Då skatten, samt andra levnadskostnader, utomlands ofta är lägre än den svenska kompenserar detta väl för en eventuellt något lägre ingångslön än i Sverige.

Sexmånadersregeln gäller oavsett om du varit i samma land i sex månader, eller om du varit i flera länder under denna tid.

Stannar du längre än 12 månader? Då gäller den s.k. ”ettårsregeln”!

Stannar du längre än ett år, kan hela din inkomst slippa beskattning i Sverige. Detta oavsett om du erlagt skatt i utlandet eller ej. Det gör att du varken behöver kompensera den lägre, eller den obefintliga, skatten utomlands.

För att ettårsregeln ska gälla ska du ha spenderat minst ett år i ett och samma land.

Tänk på att om du reser åter till Sverige, eller andra länder, kan du riskera att bryta regeln om tidsfristerna (sexmånaders- och ettårsregeln).

Läs mer om ovan hos Skatteverket.

Skatt på Malta, ca 15%

Skatten på Malta beräknas det intervall din lön ligger inom. Intervallen ser även olika ut om du är gift eller singel, samt om du är fullvärdig del av det maltesiska skattesystemet eller ej. Normalt säger man att skatten ungefär ligger på ca 15%, vilket motsvarar ungefär halva den svenska skatten. Du kan se en indikation på hur mycket skatt du skulle betala på Malta här.

Jämförelse – Betala Svensk skatt eller Maltesisk skatt

Sverige: Med en inkomst på 20 000kr/månad (=240 000kr/år) betalar en 27 årig person, boende i Stockholms kommun ca 3980kr/mån (=47 760kr/år) i skatt (inkl. public service-avgift, kommunalskatt, kyrkoskatt & jobbskatteavdrag). Det motsvarar en effektiv skattesats om ca 20%.

Malta: 240 000kr/år motsvarar idag (30/3/2019) ca €22,698. Den effektiva skatten för en singel boende på Malta skulle bli ca €2,950 (motsvarar ca 31 192 SEK) – eller ca 13% av inkomsten. I detta exempel sparar man alltså ca 16 600kr/år på skatten.

Vill du jämföra själv? Räkna din svenska skatt här och din maltesiska skatt här

Frågor? Diskutera med oss! 🙂

1 reaktion på ”Vilka skatteregler gäller på Malta & utomlands?”

  1. Pingback: Jobba på Malta – Få jobb på Spelbolag eller i Kundtjänst - WorkinEU

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *